تحلیل مناسبات «انقلاب اسلامی» و «فوروم اجتماعی جهانی» در عرصه تدبیر جهانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشیار دانشگاه شاهد

10.29252/piaj.2021.220573.1033

چکیده

با توجه به اهمیت نقش­آفرینی انقلاب اسلامی در عرصه جهانی و اهمیت روز افزون نقش جنبشهای نوین اجتماعی در عرصه تدبیر جهانی، این مقاله به دنبال بررسی این سوال اساسی است که فوروم اجتماعی جهانی به عنوان یکی از مهمترین جنبشهای نوین اجتماعی چه نسبتی با انقلاب اسلامی داشته و چه تاثیری در پیشبرد انقلاب اسلامی در عرصه تدبیر جهانی دارد؟ پاسخ بدین سوال مستلزم بررسی مناسبات دو سویه­ بین این جنبش­ و انقلاب اسلامی است. در این راستا این مقاله با توجه به مبانی نظری مطرح شده و با روشی کیفی به مطالعه تطبیقی سه مولفه: هویت، هدف و رقیب در انقلاب اسلامی و فوروم اجتماعی جهانی پرداخته­است. بدین منظور ابتدا با تکنیک مقوله‎ بندی و کدگذاری، مولفه‌های جنبش‎ساز انقلاب اسلامی و فوروم اجتماعی جهانی استخراج شده و سپس آنها را مقایسه و نسبت‌سنجی کرده است. با توجه به یافته­های این تحقیق می­توان گفت که از نظر مولفه هویت، انقلاب اسلامی دارای هویتی فراگیرتر از فوروم اجتماعی جهانی است. از منظر مولفه­های هدف و رقیب، هرچند میان انقلاب اسلامی و اهداف و رقبای فوروم تفاوتهایی وجود دارد؛ اما مشترکات مهمی نیز میان آنها برقرار است و لذا زمینه همسویی و ظرفیت‌سازی برای هم­افزایی میان آنها در عرصه تدبیر جهانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationships between the Islamic Revolution of Iran and World Social Forum (WSF) in the Global Governance

نویسندگان [English]

 • hasan naserkhaki 1
 • ali morshedizad 2
1 Researcher
2 Associate Professor of Political Science, Shahed University
چکیده [English]

Given the importance of the Islamic Revolution in the global arena and the growing importance of the role of new social movements in the field of global governance, this article seeks to examine the fundamental question of What is the relationship of the World Social Forum with the Islamic Revolution and what effect does it have on the advancement of the Islamic Revolution in the field of global governance? The answer to this question requires examining the bilateral relations between this movement and the Islamic Revolution. Therefore, according to theoretical basics about new social movements and using a qualitative method, this paper comparatively studied three components of identity, opposition, and totality in the Islamic Revolution and World Social Forum. For this purpose, first, with the technique of categorization and coding, the components of the Islamic Revolution and the World Social Forum have been extracted and then compared and proportioned The results indicated that regarding the identity component, the Islamic Revolution is more all-inclusive than the World Social Forum. Regarding the purpose and competitor components, although there are differences between the Islamic Revolution and the World Social Forum, significant similarities exist between them. Therefore, it is possible to harmonize and build capacity for synergy between them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • new social movements
 • World Social Forum
 • Global Governance
 •  

  منابع

  • ابن منظور، محمد بن مکرم بن على (1414)، لسان العرب، جلد5، بیروت: دار الصادر.
  • امام خمینی، بی­تا، نرم­افزار صحیفه امام، نسخه3، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  • ایزدی، پیروز (1380)، «پورتوآلگره2001-چشم در برابر چشم»، فصلنامه راهبرد، شماره19.
  • بتو، فرای و لووی، میکائیل (2002)، «ارزش‌های یک تمدن نوین، ترجمه مونا پرهیزکار»، قابل دسترسی در: nashrebidar.com/tajdid%20arayesh/tajdid%20arays.pdf/davos.pdf
  • بریچر، جرمی؛ کاستلو، تیم؛ اسمیت، برندان (1392)، جهانی‌سازی از پایین، ترجمه حسن نورایی بیدخت، انتشارات سروش.
  • تورن، آلن (1379)، «از مدرنیته نخستین تا مدرنیته متاخر(گفتگو با آلن تورن)»، کتاب ماه علوم اجتماعی.
  • تورن، آلن (1386)، مقدمه­ای بر مطالعه جنبشهای اجتماعی، ترجمه علی حاجیلی، در کتاب فهم و مطالعه جنبشهای اجتماعی جدید، انتشارات جامعه و فرهنگ.
  • تورن، آلن (1397)، پارادایم جدید، ترجمه سلمان صادقی­زاده، انتشارات علمی و فرهنگی.
  • جوادی­آملی، عبدالله (1390)، «رهنمودهای حضرت آیت­الله جوادی آملی به معاونت بین­الملل حوزه»، هفته­نامه افق حوزه، ویژه بین‌الملل، خردادماه.
  • جوهری، اسماعیل بن حماد (1407)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت.
  • چسترز، گریم، ولش، یان ( 1394)، جنبشهای اجتماعی؛مفاهیم کلیدی، ترجمه: نرگس حسن‌لی، انتشارات امیرکبیر.
  • دلاپورتا، دوناتلا و دیانی، ماریو (1390)، مقدمه­ای بر جنبش­های اجتماعی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، نشر کویر.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1377)، معجم مفردات الفاظ القرآن،تحقیق: ندیم مرعشلی، ناشر: مرتضوی.
  • ساویو، روبرتو (1385)، «از فوروم اجتماعی جهانی تا جنبش اجتماعی جهانی»، روزنامه سرمایه، شماره407، تاریخ:10/12/1385، قابل دسترسی در: https://www.magiran.com/article/1361484
  • سیف­زاده، سیدحسین (1384)، نظریه­ها و تئوریهای مختلف در روابط بین­الملل فردی- جهانی شده: مناسبت و کارآمدی، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
  • شکوری، ابوالفضل (1361)، فقه سیاسی اسلام، جلد2، تهران،آرین.
  • طریحی، فخرالدین بن محمدعلی (1375)، مجمع البحرین،تحقیق: احمد حسینی اشکوری، جلد4، تهران، مکتبة المرتضویة.
  • فلین، سیمون‌ای، وینکلاو، راس‌ای، هاوسون، الکساندرا (1396)، نظریه‌های جنبش اجتماعی، ترجمه سعید خاوری‌نژاد، نشر فلات.
  • فوکو، میشل (1391)، ایران: روح یک جوان بی روح، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشرنی.
  • قانعی‌راد،محمدامین؛ خسروخاور، فرهاد (1386)، «جنبش‌های اجتماعی جدید پایان مبارزه برای رفاه و سیاست اجتماعی؟»، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره25.
  • کاستلز، مانوئل، اینس، مارتین (1384)، گفتگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمه: حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، نشر نی.
  • کوهن، جین و دیگران (1386)، فهم و مطالعه جنبش­های اجتماعی جدید، ترجمه: علی حاجلی، انتشارات جامعه فرهنگ.
  • محمدی، منوچهر (1386، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر.
  • مطهری، مرتضی (1374، فلسفه تاریخ، جلد4، انتشارات صدرا.
  • مطهری، مرتضی (1385، یادداشتهای استاد مطهری، جلد دهم،انتشارات صدرا.
  • مطهری، مرتضی (1387)، آینده انقلاب اسلامی ایران، صدرا.
  • مشیرزاده، حمیرا (1381)، درآمدی نظری بر جنبش­های اجتماعی،پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
  • مصطفوى، حسن‌ (1368)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‌، جلد10، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.‌
  • موسوی جشنی، سیدصدرالدین، و درودی، مسعود (1392)، «بازنمایی مفهوم «استکبار جهانی» در گفتمان دفاعی امام خمینی (ره) از جهان اسلام»، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، پیاپی ۱،صص1-30.
  • ناصر، مصطفی (بی­تا). فوروم اجتماعی جهانی؛ اشکال نوین مبارزاتی؛ کدام آلترناتیو؟، نشریه آرش، شماره87، قابل دسترسی در: ttp://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/tajdid%20arayash%201/forom.htm
  • ناصرخاکی، حسن (1399)، رساله دکتری با عنوان:« تحلیل مناسبات جنبش‌های نوین اجتماعی و انقلاب اسلامی در عرصه جهانی»، استاد راهنما: علی مرشدی‌زاد، دانشگاه شاهد.
  • نش، کیت (1394)،جامعه­شناسی سیاسی معاصر(جهانی شدن، سیاست، قدرت)،ترجمه محمد تقی دلفروز، نشر کویر.
  • والرشتاین، امانوئل (2013)، «امید در برابر هراس؛ نگاهی به مجمع اجتماعی جهانی در تونس»، ترجمه: پرویز صداقت، نقد اقتصاد سیاسی، قابل دسترسی در:https://pecritique.com/2013/04/07
  • Clarke, John N. and Edwards, Geoffrey R. (2004), “Introduction.” In Global Governance in the Twenty-First Century, pp. 120. Houndmills and New York: Palgrave Macmillan
  • Kaldor, Mary (2011), Available at https://www.academia.edu/376658/Alter-globalization_Global_justice._Becoming_actors_in_the_global_age?auto=download&email_work_card=download-paper.
  • Pleyers, Geoffrey (2011), Available at https://www.researchgate.net/publication/281491983_Alter-Globalization_Becoming_Actors_in_the_Global_Age_Cambridge_Polity_2011
  • Sader, Emir (2002), “Beyond Civil Society”, newleftreview ,No:17, Sept & Oct 2002, https://newleftreview.org/issues/II17/articles/emir-sader-beyond-civil-society
  • Scholte, Jan (2000), Globalization: A Critical Introduction. New York: Palgrave, Macmillan.
  • Touraine, A. (2007), New Paradigm for Understanding Today's World. Cambridge, Malden: Polity.
  • Touraine, A. (1981), The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Touraine, A. (1985), “An Introduction to the Study of Social Movements”. Social Research, Vol. 52, No. 4, Social Movements (WINTER 1985), pp. 749-787.
  • Wieviorka, Michel (2011), Available at https://www.academia.edu/376658/Alter-globalization_Global_justice._Becoming_actors_in_the_global_age?auto=download&email_work_card=download-paper.
  • World Social Forum Charter (2001), http://ciranda.net/World-Social-Forum-Charter-of?lang=pt_br.
  • Zurn, Michael (2004), “Global Governance and Legitimacy Problems’. Government and Opposition 39 (2): 260-87.