الهیات سیاسی شیعه و تاثیر سیاسی و اجتماعی مفهوم انتظار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی- پژوهشگر

چکیده

قدرت چهره های متفاوتی دارد: چهره های آشکار و نهان. در این میان مطالعه چهره پیدای قدرت از اقبال بیشتری برخوردار است و عموما در علم سیاست مطالعه این چهره از قدرت دنبال می شود اما برای شناخت منطق عمل سیاسی جوامع مطالعه چهره پنهان قدرت می تواند بسیار کارآمد ظاهر گردد. نوشتار پیش روی می کوشد قدرت پنهان را در نگرش شیعی مورد واکاوی قرار دهد و قدرت نهفته در باور آخرالزمانی اندیشه سیاسی شیعی را تجزیه و تحلیل نماید.مطالعه قدرت پنهانی که به تحرک و کنش سیاسی آشکار منتهی می گردد. واکاوی حرکت این سنخ از قدرت از ذهن/باور به کردار روزمره و کنش سیاسی تلاشی است که ذیل مطالعه قدرت غیبت در این نوشتار به انجام می رسد. قدرت غیبت مترادف با دولتی ذهنی در درون اعضای یک جامعه مومنانه است که به مثابه شکل آرمانی زمامداری متصور می گردد هم از این روی می توان از آن تعبیر به دولت انتظار نمود. کوشش ما تحلیل تاثیرهای قدرت باور به امام معصوم غایب به مثابه حاکم مشروع از یک سوی بر ذهنیت سیاسی و از سوی دیگر بر کنش های سیاسی جامعه شیعی است. این نوشتار ضمن بهره گیری از روش شناسی پدیدار شناسی و روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiite political theology and the political and social impact of the concept of expectation

نویسنده [English]

  • tayebeh Mohamadikia
Researcher
چکیده [English]

Power has different faces: appearance/explicit and unseen/absence faces. The emerging face of power is further studied and generally in political science, this figure of power is studied but to understand the logic of political action in societies studying the hidden face of power can be very effective. The paper seeks to analyze the hidden power in the Shiite view and analyze the power behind apocalyptic belief in Shiite political thought. Our goal is to study parts of the hidden power which leads to obvious political action. An analysis of the movement of this kind of power from the mind / belief to everyday behavior and political action is an attempt will be done. We want to study the effects of power of absenteeism in terms of political mentality and political action. The power of absence is the same mental state, as the ideal form of government, within faithful members of a society. We interpret government of Expectation. We will analyze the political effects of the power of Faith in the absent Imam, as the most legitimate ruler, In the Shiite society with emphasis on justice, peace and collective identity. This paper studies the idea of the government of Expectation and the power of Absence Through phenomenological methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Absence"
  • " Expectation"
  • "Power"
  • "Shiite"
منابع:
-اربلی،ابوالحسن علی بن عیسی(1382)،کشف الغمه،با ترجمه و شرح علی بن حسین زوارئی،نشر اسلامیه، قم.
-اشتهاردی،محمد مهدی(1380)، حضرت مهدی فروغ تابان ولایت، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.
-الگار حامد(1369)، دین و دولت در ایران، ترجمه ابولقاسم سری، انتشارات توس، تهران.
-بحرانی،سید هاشم(1389)، البرهان،ترجمه رضا ناظمیان،صادق خورشا، علی گنجیان، نشر کتاب صبح، قم.
-البغدادی الخطیب(1985) ، الکفایه فی علم الروایه، تحقیق : أحمد عمر هاشم، دار الکتاب العربی، بیروت.
-ریکور پل (1394)، استعاره و پارادایم‌های ترجمه، جعفریان فائزه ، دهقانی حسام، پارساخانقاه مهرداد، نشر شوند، چاپ اول، تهران.
-سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم (۴۷۳–۵۴۵ قمری)(1398)، دیوان اشعار، نگاه، تهران.
-سیدبن طاووس رضی الدین علی بن موسی(1380)، الملاحم و الفتن، ترجمه محمد جواد نجفی، کتابفروشی اسلامیه، قم.
-شایگان، داریوش(1393)، زیر آسمان‌های جهان: مصاحبه رامین جهانبگلو با داریوش شایگان، ترجمه عظیما، نازی، انتشارات فرزان روز چاپ هفتم، تهران.
-صافی گلپایگانی،آیت الله لطف الله (1390)، تلخیص وترجمه منتخب الاثر، تلخیص وترجمه لطیف راشدی- سعیدراشدی.چ اول.قم: مسجدمقدس جمکران، قم.
-صدوق، ابن بابویه قمی(1388)، کمال الدین و تمام النعمه، ترجمۀ منصور پهلوان.٢ج. چ پنجم/ششم، مسجد مقدس جمکران، قم.
-طبسی، نجم الدین(1380)، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)،چاپ سوم،بوستان کتاب،قم.
- طباطبایی بروجردی، آیت الله حسین(1399ه ق)، جامع احادیث الشیعه، المطبعة العلمیة ، قم.
-کلینی، جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق(1394)، اصول کافی، ترجمه سید علی مرتضوی، نشر سرور، قم.
- الکلینی، الشیخ جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (1365)، اصول کافی، ج 4، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
 
-مبلغی، عبدالمجید(1393)،معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی و کارکرد آن در اصطلاح شناسی مطالعات دینی، مجله سیاست متعالیه، دروه2، شماره 5، تابستان 1393، قم .
-مبلغی، عبدالمجید (1398)، سیر تطور هویت یابی شیعیان، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
-مظفر محمد حسین(2535)، امامت از دیدگاه تشیع، ترجمه محمد رهبر، موسسه چاپ و انتشارات عبدالرحیم علمی، تهران.
-مک درموت مارتین(1363)، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، انتشارات مک گیل و دانشگاه تهران.
-مجلسی، محمد باقر(1363)، بحارالانوار،ترجمه ابوالحسن موسوی اصفهانی،نشر کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر(عج) تهران،1363.
-مطهری، مرتضی(1390)، قیام و انقلاب مهدی(ع)، چاپ 42، نشر صدرا، قم.
-منوچهری، عباس(1387)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، سمت، تهران.
-نعمانی، محمدبن ابراهیم(1391)، غیبت نعمانی، نشر مسجد مقدس جمکران، قم.
-النعمانی، ابن ابی زینب(1422)، الغیبه، تحقیق فارس حسون کریم، انوار الهدى، قم.
منابع لاتین
-Amir Arjomand Saïd  (2016), Sociology of Shiʿite Islam: Collected Essays, BRILL, Leiden.
- Edmund Husserl(1970), The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: an introduction to phenomenological philosophy, Northwestern University Press, Evanston.
- Hazleton Lesley(2010), After the Prophet: The Epic Story of the Shia-Sunni Split in Islam, Anchor Books, New York City.
-Tomkins Leah and Eatough Virginia (2018), Hermeneutics: interpretation, understanding and sense-making Chapter, The Open University (UK).
-Ricoeur, Paul (1913-2005) (2007), From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, trans. Kathleen Blamey and John B. Thompson. 2nd Edition: with new Forward by Richard Kearney, NorthWestern University Press, Evanston.