نویسنده = �������������� ������ ����������
نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی

دوره 13، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 207-229

سارا نجف پور؛ علی تدین راد؛ نجم الدین گیلانی