نویسنده = ������������������ ����������
جامعه‌شناسی معرفت ادبیات مقاومت فلسطین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

منصور میراحمدی چناروئیه؛ عقیل صابر


مفهوم روایت و تخیّل در اندیشه سیاسی؛ خوانش روایی تنبیه الامّه و تنزیه الملّه

دوره 13، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 37-67

منصور میراحمدی چناروئیه؛ سیدرضا حسینی


ساخت فرهنگی سیاست قرآنی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-40

منصور میراحمدی چناروئیه


تنش‌ فلسفه‌های‌ سیاسی‌ متافیزیکی‌ و‌ پسامتافیزیکی‌ در‌ یونان

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 112-133

منصور میراحمدی؛ فرزاد نعمتی


ظرفیت های «عصبیت» برای تبیین نظریِ پدیده های سیاسی-اجتماعی در جهان اسلام

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 108-137

منصور میراحمدی؛ احمد مهربان دافساری


روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی)

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 179-203

منصور میراحمدی؛ محمدرضا مرادی طادی (نویسندة مسئول)


گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 34-67

مهدی عوض پور؛ منصور میراحمدی؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری