نویسنده = ������������ ������������ ��������
صورت‌بندی نظریه‎پردازی تمدنی در روابط بین‎الملل

دوره 13، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 179-203

رسول نوروزی فیروز