نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی لفورکی، بهزاد رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 179-205]
 • اسعدی، بهروز بررسی روابط ایران و روسیه در قرن جدید : اتحاد استراتژیک یا همگرایی منافع [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-210]
 • اطاعت، جواد مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 67-94]
 • انوری، سعید تأثیرپذیری نواورآسیاگرایی روسی از محافظه کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطه آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

ب

 • باقری دولت ابادی، علی سنجش و تحلیل میزان آگاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 173-201]

پ

 • پوراحمدی، حسین واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-118]

ت

 • تاجیک، محمدرضا اندیشه نااندیشیده حوزه سیاست؛ واکاوی بنیان‌های روش استتیکی ژاک رانسیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 32-62]

ح

 • حاجی مینه، رحمت پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 123-150]
 • حسینی زاده، سید محمد علی راهبردهای برجسته سازی و به‌حاشیه‌رانی در گفتمان انتخاباتی حسن روحانی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری سال 1396) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-100]

خ

 • خلیلی پاجی، عارف چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • خوانساری فرد، فهیمه زنان، جنسیت و تروریسم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 145-174]

د

 • دارابی، غلامعباس صلاحیت‌های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقایِ کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردیِ شوراهای اسلامی شهر و روستا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 63-88]
 • دهقانی فیروزآبادی، جلال تحلیل راهبرد مقاومت در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه فرهنگی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 13-42]

ر

 • رضایی، نیما تحلیل تئوریک نقش پیشه‌وران (یا تخصصی‌های) امنیت در ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی آن کشور در قبال جمهوری اسلامی بر مبنای مکتب پاریس [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 127-152]
 • رضاپور، دانیال دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان: اهداف و دستاوردها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]

ز

 • زارع زاده ابرقویی، رسول راهبردهای برجسته سازی و به‌حاشیه‌رانی در گفتمان انتخاباتی حسن روحانی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری سال 1396) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-100]

س

 • سیاوش پوری، مهشین اندیشه نااندیشیده حوزه سیاست؛ واکاوی بنیان‌های روش استتیکی ژاک رانسیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 32-62]
 • سردارنیا، خلیل اله دستاوردها و چالش‌های آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 به این سو [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 119-144]
 • سعدالدین، سهراب رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 179-205]
 • سلطانی، اسحق جایگاه مؤلفه «مدار آزادی» در نظریه قرآنی آزادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 101-126]

ش

 • شاملو، باقر چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • شیخون، احسان آینده‌پژوهی منطقه‌گرایی‌نوین پیش روی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-124]
 • شریعتی، مجتبی تحلیل تئوریک نقش پیشه‌وران (یا تخصصی‌های) امنیت در ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی آن کشور در قبال جمهوری اسلامی بر مبنای مکتب پاریس [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 127-152]
 • شکری، مرتضی تحلیل راهبرد مقاومت در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه فرهنگی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 13-42]
 • شهریاری، حیدر تعارضات ایدئولوژیک طبقه متوسط جدید پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 13-44]

ط

 • طالبی آرانی، روح اله آینده‌پژوهی منطقه‌گرایی‌نوین پیش روی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-124]

ع

ق

 • قیاسی، صابر واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-118]
 • قاسمی، علی فهم مسئله اصلی اندیشه سیاسی سعدی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 41-68]
 • قایمی، یاسر واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-118]

ک

 • کرم‌زادی، مسلم زنان، جنسیت و تروریسم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 145-174]
 • کولایی، الهه تأثیرپذیری نواورآسیاگرایی روسی از محافظه کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطه آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر صلاحیت‌های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقایِ کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردیِ شوراهای اسلامی شهر و روستا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 63-88]

م

 • محسنی، حسین دستاوردها و چالش‌های آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 به این سو [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 119-144]
 • محمدی کیا، طیبه الهیات سیاسی شیعه و تاثیر سیاسی و اجتماعی مفهوم انتظار قدرت غیبت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-172]
 • میراحمدی چناروئیه، منصور ساخت فرهنگی سیاست قرآنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 13-40]
 • مرشدی زاد، علی تحلیل مناسبات «انقلاب اسلامی» و «فوروم اجتماعی جهانی» در عرصه تدبیر جهانی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 45-74]
 • مسعودی، حیدرعلی جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-122]
 • منوچهری باغبادرانی، عباس پدیدار شناسی مدنی و مطالعات توسعه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 13-32]
 • منوری، سید علی بررسی روابط ایران و روسیه در قرن جدید : اتحاد استراتژیک یا همگرایی منافع [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-210]
 • موسایی، علی نقش عوامل غیرمادی در الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 153-180]

ن

 • ناصرخاکی، حسن تحلیل مناسبات «انقلاب اسلامی» و «فوروم اجتماعی جهانی» در عرصه تدبیر جهانی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 45-74]

ه

 • هدایتی شهیدانی، مهدی دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان: اهداف و دستاوردها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]

ی

 • یزدانی، عنایت الله نقش عوامل غیرمادی در الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 153-180]