نویسنده = حسین پوراحمدی
واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران

دوره 12، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 89-118

حسین پوراحمدی؛ صابر قیاسی؛ یاسر قایمی


انواع مدل های اسلام سیاسی و تعامل آنها با سیاست جهانی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 9-35

حسین پوراحمدی میبدی؛ عباس ذوالفقاری


اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

دوره 7، شماره 1، تیر 1394، صفحه 91-116

حسین پوراحمدی؛ بهرام عباسی