نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد واحد چالوس

چکیده

این پژوهش تلاش دارد با تمرکز بر متن سخنرانی افتتاحیه­ ی 20 ژانویه 2017 و برخی از توئیت­ های مهم دانلد ترامپ تا ژوئن 2018، مقارن با ملاقات و توافق با رهبر کره شمالی، با استفاده از روش‌شناسی ترکیبی تفسیری، متکی بر روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمانی در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین، به این سؤال پاسخ دهد که «زبان‌شناسی سیاسی دانلد ترامپ، واجد چه استعاره‌هایی است؟ همچنین، این استعاره­ ها ازحیث شکل، محتوی، سنت تاریخی، نحوه‌ی کاربرد و مکانیزم­ های زبانی، چگونه قابل تحلیل و تفسیرند و در سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده، به عنوان جوامع مخاطب، چه بازتاب­ های احتمالی در پی داشته و خواهند داشت؟» در پاسخ به این سؤال، فرضیه­ ی این پژوهش چنین است که­ «استعاره­ های ترامپ با بهره گرفتن از محتوای تفکر محافظه­ کاری کلاسیک، در قامت پدر سخت‌گیر، جهت‌دار، تقابلی و ساختاری است. از حیث نوع، استعاره‌ها، ترکیبی و آنافوریک با کاربرد زبان خصوصی در حوزه عمومی هستند. از حیث شکلی، غیریت­ سازانه و دوقطبی و بازتاب آن درسیاست داخلی، ملی­ گرایی تهاجمی با وجهه ­ی ناسیونالیسم اقتصادی است. در سیاست خارجی، مغایر با جهانی شدن، سخت­ افزاری، اقتصادمحور و از حیث تأثیر بر جوامع مخاطب، متکی بر استعاره ­های نگران‌کننده و نوستالژیک، قابل ‌تحلیل و تفسیر به نظر می‌رسد». لذا به لحاظ دامنه ­ی تأثیرات داخلی و بین‌المللی این زبان استعاری، همچنین افزایش تنش زبانی میان ایران و ایالات متحده در سال 2018، اهمیت بررسی و پژوهش را داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Metaphors in the Political Linguistics of Donald Trump

نویسنده [English]

  • saeed eslamee

Azad Islamic University, Branch of Chalous

چکیده [English]

This Research is trying to focus on Donald Trump's inaugural speech of January 20,2017, and some of his Twitter messages until June 2018, while meeting and agreeingwith the North Korean leader. This study, based on the combined interpretationmethodology, relies on content analysis and Discourse analysis at the levels ofdescription, interpretation, and explanation and answers this question: Whatmetaphors have there been in the political linguistics of Donald Trump? Also, howcan these metaphors, in terms of form, content, historical tradition, the way they useand language mechanisms, be analyzed and interpreted by the United States foreignand interior policy, as audience communities? In response to the research’s question,the hypothesis of this study is that Trump ›s metaphors take advantage of the contentof classical conservatism thought, as the strict father, oriented, contradictory andstructural. Regarding the type of metaphors, »combined and anaphoric, with theuse of the private sphere language in the public domain.« For the form of metaphors:differentiator and bipolar, and its refelection in interior policy is an aggressivenationalism with the image of economic nationalism. In foreign policy is inconsistentwith globalization, hardware, economics, and because of the impact of audience oncommunities, relying on disturbing and nostalgic metaphors. Therefore, in view of theextent of the domestic and international influences of this metaphorical language, aswell as the increase of linguistic tension between Iran and the United States in 2018, itis considered important to study and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • Politics
  • Political Discourse
  • Language Strategy
  • Donald Trump
  • Anaphoric