نمایه نویسندگان

ا

 • امیری، مهدی رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 123-148]

ب

 • بستانی، احمد ارزیابی تطبیقی آرا و نظریات ادوارد سعید و میشل فوکو در باب قدرت و سازوکارهای آن [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 253-276]

ر

 • رشیدی، احمد تداوم و تغییر در علل مداخله های نظامی روسیه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-42]
 • رومی، فرشاد تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 203-228]

ص

 • صفار، آرش پیامدهای ظهور دوبارۀ طالبان برای دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-121]

ع

 • عسکری کرمانی، حامد پیامدهای ظهور دوبارۀ طالبان برای دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-121]
 • علینی، احسان ارزیابی تطبیقی آرا و نظریات ادوارد سعید و میشل فوکو در باب قدرت و سازوکارهای آن [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 253-276]

غ

 • غفاری زاده، مهرشاد رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 123-148]

ف

 • فرهادی، محمد مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای ‌مرکزی برای ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]

ک

 • کاظمی، حجت تکوین و تحول ملت‌سازی دولتی در امارات متحده عربی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 149-176]
 • کمالی گوکی، محمد کاربردِ مفهومِ«فَرّه» و «کرامت» در اندیشه سیاسی ایرانِ باستان و اسلام؛ تحلیلی مقایسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 229-251]

ل

 • لارتی، محمدرضا گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-67]

م

 • محبوبی، محمد تکوین و تحول ملت‌سازی دولتی در امارات متحده عربی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 149-176]
 • مسعودی، حیدرعلی مقوله امنیت در گفتمان سیاست خارجی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی: عناصر و صورت‌بندی‌های متمایز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 177-202]

ه

 • هدایتی شهیدانی، مهدی گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-67]