نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، امیرحامد آینده پژوهی درباره دست آوردهای روابط نیابتیِ حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 11-37]
 • آقامحمدی، زهرا آینده‌پژوهی نقش آفرینی عربستان در پرتو روابط با ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه (2025-2017)؛ چالش‌ها و راهبردها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 12-34]

ا

 • ابراهیمی فر، طاهره آینده پژوهی درباره دست آوردهای روابط نیابتیِ حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 11-37]
 • احمدی، حمید مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 132-159]
 • احمدی‌نژاد، حمید تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 32-57]
 • احمدوند، ولی محمد جهاد در نگاه متصوفة عصر ایلخانان [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 11-31]
 • اخوان کاظمی، مسعود تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 11-35]
 • اعجازی، احسان نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • اکبری، سمیرا تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 11-35]
 • امیدی، علی دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه ی چین در دوران شی جین ‌‌پینگ [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 147-178]
 • امیدی، علی آینده‌پژوهی نقش آفرینی عربستان در پرتو روابط با ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه (2025-2017)؛ چالش‌ها و راهبردها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 12-34]

ب

 • بازرگان، ابوالفضل ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 84-113]
 • باقری دولت آبادی، علی اعوجاج و بدکارکردی نهادی: ارزیابی و آسیب شناسی مقالات علوم سیاسی در فصلنامه های خارجی نامعتبر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 36-64]
 • بیگدلی، محمد مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 132-159]

پ

 • پوراحمدی میبدی، حسین ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 84-113]

ت

 • تاجیک، محمدرضا جهاد در نگاه متصوفة عصر ایلخانان [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 11-31]
 • تارا، علیرضا تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 11-35]
 • ترجمان، فریبا مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 150-175]

ج

 • جانسیز، احمد نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]

خ

 • خرازی محمدوندی آذر، زهرا موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]

د

ذ

 • ذبیحی، رضا بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 65-93]

ر

 • رفعتی، مرضیه موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]
 • رفیعی دولت آبادی، علی اصغر امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-167]
 • رنجبر، ایرج نسبت سنجیِ خشونت و سیاست در اندیشه سیاسی فارابی بر اساس چارچوب نظری هانا آرنت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 94-120]
 • رئیسی نژاد، آرش انقلاب و جنبش های اجتماعی: خوانشی نوین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-89]

س

 • سیمبر، رضا نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا دولت رانتی و چالش های دولت سازی در عصر پهلوی دوم (1357-1332) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 114-149]
 • سوری، نرگس نقد درونی انسجام نظری اندیشه سیاسی ثقه‌الاسلام تبریزی پیرامون فراروی از تعارض دین و آزادی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 90-112]

ش

 • شریعتی مزینانی، سارا نقد درونی انسجام نظری اندیشه سیاسی ثقه‌الاسلام تبریزی پیرامون فراروی از تعارض دین و آزادی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 90-112]
 • شهرام نیا، امیرمسعود ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]

ص

 • صادقی متین، محمد جواد نسبت سنجیِ خشونت و سیاست در اندیشه سیاسی فارابی بر اساس چارچوب نظری هانا آرنت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 94-120]
 • صفریان، روح الله ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]

ع

 • عباسی، عالیه دولت رانتی و چالش های دولت سازی در عصر پهلوی دوم (1357-1332) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 114-149]
 • عباسی، فرهاد بررسی رویکرد ارتش در انقلاب های عربی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 38-66]
 • عزیزی، حمیدرضا آیندۀ شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 67-95]

غ

 • غفاری، مسعود مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 150-175]

ف

 • فرهادی، محمد تبیین اقتصادی جدایی‌طلبیِ کاتالونیا از اسپانیا بر مبنای رویکرد انتخاب عقلانی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 96-122]
 • فلاحی، احسان دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه ی چین در دوران شی جین ‌‌پینگ [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 147-178]

ق

 • قربانی، ارسلان نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • قزلسفلی، محمدتقی میکرو-اُتوپی در فلسفه سیاسی معاصر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 113-131]
 • قوام، عبدالعلی موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]

گ

 • گنج خانلو، مصدق مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 132-159]

م

 • محمدی کیا، طیبه سیاست خارجی منطقه ای ایران از منظر عربستان بر اساس رویکرد سازه انگاری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 123-142]
 • میرزایی، خلیل موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]
 • مسعودنیا، حسین ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • مکی، پریسا ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]

ن

 • نجفی، مصطفی آیندۀ شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 67-95]
 • نجف زاده، رضا امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-167]

و

 • وثوقی، سعید تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 32-57]

ی

 • یزدانی، عنایت‌الله تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 32-57]