کلیدواژه‌ها = بحران سوریه
تبیین میانجی گری چین در منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی بحران سوریه

دوره 11، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 175-204

عنایت الله یزدانی؛ بهار اخوان


تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011

دوره 9، شماره 1، آبان 1396، صفحه 11-35

مسعود اخوان کاظمی؛ سمیرا اکبری؛ علیرضا تارا


تجزیه و تحلیل رویکرد عربستان سعودی نسبت به تحولات سوریه

دوره 8، شماره 4، مهر 1396، صفحه 86-120

حمید درج؛ سیدجواد امام جمعه زاده


بررسی تأثیر بحران سوریه در تغییر بلوک بندی های جدید منطقه ای و بین المللی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 30-57

علی سعادت؛ محمد آثار تمر؛ هوشنگ خزایی