کلیدواژه‌ها = ایران
خروج امریکا از افغانستان؛ بازتاب استراتژی بازموازنه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 233-258

فاطمه سلیمانی پورلک


اسلام سیاسی و سیاست در افکار عمومی ایران معاصر

دوره 13، شماره 1، آذر 1400، صفحه 147-176

مجید هادوی؛ علی صناعی


واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران

دوره 12، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 89-118

حسین پوراحمدی؛ صابر قیاسی؛ یاسر قایمی


رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 179-205

بهزاد احمدی لفورکی؛ سهراب سعدالدین


عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016

دوره 11، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 115-146

حسین پوراحمدی میبدی؛ محمد پدین


الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 86-111

روح‌اله صفریان؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حسین مسعودنیا


مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 81-101

مرضیه کریمی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 10-31

رقیه برزگر؛ محمدحسن کریمی؛ خلیل اله سردارنیا؛ محمد مزیدی


بررسی مقایسه ای دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در عراق پساصدام

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 74-93

منصور رحمانی؛ علی شمس آبادی


مهاجرت، خروج سرمایه ی انسانی و توسعه: مقایسه ی ایران و ترکیه

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-122

محمدعلی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی


آیندۀ شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 67-95

حمیدرضا عزیزی؛ مصطفی نجفی


مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002)

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 80-109

مصطفی خیری؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی