کلیدواژه‌ها = ایران
فقه مشروطه: جستاری در زمینه‌های پیدایش آن

دوره 15، شماره 1، آذر 1402، صفحه 164-184

10.48308/piaj.2023.233247.1440

بهمن زارعی؛ سید صدرالدین موسوی


فیرحی و مسئله دولت مدرن

دوره 14، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 133-154

10.48308/piaj.2023.230104.1335

سید محمد علی حسینی زاده؛ حسین کیوانفر


مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان

دوره 14، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 183-200

10.48308/piaj.2023.229626.1315

عبدالرضا عالیشاهی؛ ندا حسن پور؛ کرم سینا


رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی

دوره 12، شماره 2، دی 1399، صفحه 179-205

10.29252/piaj.2021.214657.0

بهزاد احمدی لفورکی؛ سهراب سعدالدین


عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016

دوره 11، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 115-146

10.29252/piaj.2020.99903

حسین پوراحمدی میبدی؛ محمد پدین


الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 86-111

روح‌اله صفریان؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حسین مسعودنیا


مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 81-101

مرضیه کریمی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 10-31

رقیه برزگر؛ محمدحسن کریمی؛ خلیل اله سردارنیا؛ محمد مزیدی


بررسی مقایسه ای دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در عراق پساصدام

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 74-93

منصور رحمانی؛ علی شمس آبادی


مهاجرت، خروج سرمایه ی انسانی و توسعه: مقایسه ی ایران و ترکیه

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 98-122

محمدعلی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی