کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
دگرگونی و تداوم در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه: رانه‌ها، دستاوردها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 123-152

الهه کولایی؛ پیمان کاویانی فر؛ عفیفه عابدی


ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011)

دوره 9، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 84-113

ابوالفضل بازرگان؛ حسین پوراحمدی میبدی


دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه

دوره 8، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 117-145

محمدجواد سلطانی گیشینی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برقراری همگرایی در خاورمیانه و موانع آن

دوره 8، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 146-175

محمد عابدی اردکانی؛ نجیب الله راستین دل


جابه جایی قدرت در عربستان سعودی: تأثیرات تغییر ولایتعهدی بر ساختار سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 8، شماره 1، آذر 1395، صفحه 137-172

حسین مسعودنیا؛ یونس فروزان؛ عبدالرضا عالیشاهی