نویسنده = �������������� ������ ����������
دگرگونی و تداوم در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه: رانه‌ها، دستاوردها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 123-152

الهه کولایی؛ پیمان کاویانی فر؛ عفیفه عابدی