نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
رندال شوئلر و چالش های واقع گرایی

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 136-155

حمیرا مشیرزاده؛ بهرام عین الهی معصوم