نویسنده = ������������ ��������������
تأملی بر امکان سوژه سیاسی با توجه به نظریه‌ی ارنستو لاکلائو

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 52-73

محمدرضا تاجیک؛ پریسا شکورزاده


جهاد در نگاه متصوفة عصر ایلخانان

دوره 9، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 11-31

ولی محمد احمدوند؛ محمدرضا تاجیک


دیالکتیک مضاعف: ساخت‌یابی عقلانیت‌ سیاسی جوامع

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 40-69

محمدرضا تاجیک؛ محمد شفق خواتی