نویسنده = ������������������ ����������
رندال شوئلر و چالش های واقع گرایی

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 136-155

حمیرا مشیرزاده؛ بهرام عین الهی معصوم


تکثرگرایی در روابط بین الملل و امکان ارائه نظریه های غیرغربی

دوره 8، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 90-116

روح الامین سعیدی؛ حمیرا مشیرزاده