نویسنده = ������������ ��������
تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 11-35

حمید یحیوی؛ سهیلا رحیمی


بازگشت دین در قلمرو فلسفه و سیاست معاصر

دوره 8، شماره 4، مهر 1396، صفحه 62-85

کاوه حسین زاده راد؛ حمید یحیوی


مشروعیت قانون در جوامع کثرت‌گرا از نگاه هابرماس

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 149-177

حمید یحیوی؛ منصور بوستانی