جزئیات نویسندگان

بهره ور, مجید, دانشگاه یاسوج, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 5, شماره 2: زمستان 1392 - علوم اجتماعی و رفتاری
    خاطرات ناصری و خطرات و کیتوریایی:تحلیل خاطرات سفر فرنگستان در گفتمان روابط خارجی ایران و انگلستان
    چکیده  PDF