palette
اطلاعات برای نویسندگان

راهنمای مهم تدوین و ارسال مقاله

ضمن آرزوی موفقیت برای شما نویسنده­ گرامی و با تشکر از اینکه فصل­نامه­ علمی-پژوهشی رهیافت­های سیاسی و بین­ المللی را برای ارائه­ دستاورد پژوهشی خود برگزیده­ اید، به آگاهی می­ رساند مقاله شما پس از دریافت بررسی اولیه می شود. رعایت کامل و دقیق تمام شرایط زیر شرط ورود مقاله به مرحلۀ ارزیابی اصلی است. در صورت عدم رعایت موارد، حسب شرایط مقتضی، مقاله یا ریجکت می شود و یا جهت اصلاحات اولیه بازگشت داده می شود و این موجب تأخیر در آغاز ارزیابی است.

*مقاله فقط در صورتی قابل بررسی است که حداقل یک نویسندۀ «دانش آموختۀ مقطع دکتری» در نگارش مقاله همکاری کرده باشد. در غیر اینصورت امکان ارزیابی و انتشار مقاله وجود نخواهد داشت (این شرط شامل حال دانشجویان مقطع دکتری نیز می شود).

**در هر دوره (شامل چهار شماره) از هر نویسنده (به تنهایی یا به همراهی سایرین) حداکثر 1 مقاله قابل انتشار است. در صورت وجود بیش از یک مقاله از یک نویسنده، مقالات دوم و ... ایشان به ترتیب موعد دریافت و با رعایت قاعده فوق منتشر خواهند شد. لذا پیش از ثبت مقاله و در صورت نیاز به «چاپ مقاله» (صدور گواهی پذیرش محدودیت ندارد) حتما این مورد مهم را مدنظر قرار دهید و در صورت عدم اطمینان می توانید از طریق ایمیل فصلنامه نیز پیگیری کنید. در نهایت فصلنامه در قِبال موعد زمانی انتشار مقالات و مشکلات احتمالی آن برای نویسندگان محترم ، تعهد و مسئولیت نخواهد داشت.

***به هنگام ثبت مشخصات نویسندگان، کلیۀ موارد را دقیق و کامل اعلام کنید. مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی (محل تحصیل یا تدریس) و سایر موارد. مشخصات ناقص یا مبهم موجب تأخیر در آغاز ارزیابی خواهد شد.

****فصلنامه برای نویسندگان و خوانندگان محترم نسخۀ چاپی ندارد.

شرایط شکلی-محتوایی لازم برای پذیرش اولیۀ مقاله:

 1.رعایت ابعاد علمی-پژوهشی

 • رعایت سازمان مقالات پژوهشی (طرح مسئله، پیشینه، چارچوب نظری، بخش اصلی، نتیجه ­گیری)
 • تناسب با نیازهای علمی-عملی
 •  نوآوری  
 • به کارگیری اصطلاحات تخصصی
 • ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی مطالب
 • استفاده از منابع معتبر 
 • محتوی باید حاصل مطالعات، تجربه ­ها و پژوهش ­های نویسنده/نویسندگان مقاله باشد.
 • در صورت اقتباس از متن آثار دیگر، ارجاع دقیق به منبع اصلی رعایت شود.
 • مقاله نباید همزمان به سایر نشریات، اعم از مجموعه­ های چاپی یا الکترونیکی (با هر درجه­ علمی) ارسال شود، یا در همایش ­ها و کنفرانس­ ها ارائه شود.
 • مقاله پیش از این و یا پس از ارائه به فصل­نامه، نباید از سوی هیچ ­یک از نشریات داخلی یا خارجی (به فارسی یا غیرفارسی) پذیرش یا منتشر شده باشد.
 • فصلنامه از مقاله ­هایی که به ابداع یا ارائه­ نظریه ­های علمی و نیز نقد و بررسی علمی نظریه­ های موجود می­ پردازند، استقبال می­ کند.

2.رعایت قواعد نگارش:

 • متن مقاله با استفاده از واژه­ پرداز Word در قالب doc. (ترجیحا قلم B Zar اندازه­ 14) تایپ شود.
 • حجم کل مقاله حداکثر می­ تواند 8000 واژه باشد (تأکید می­ شود نکات ویرایشی مورد توجه باشند. این امر موجب تسهیل فرایند بررسی مقاله و نیز مانع افزایش بی ­دلیل حجم مقاله خواهد بود. به ویژه به مواردی چون نقطه­ گذاری، فاصله، نیم ­فاصله و ... دقت کافی شود).
 • معادل غیرفارسی «واژگان تخصصی» و «اسامی خاص» و همچنین توضیحات اضافی در موارد ضروری، در پانوشت هر صفحه قرار گیرند.
 • قسمت­ های مختلف مقاله پس از بخش «مقدمه»، به وسیله­ شماره ­گذاری استاندارد مقالات علمی، تفکیک و مشخص شوند.
 • هرجا نقل­ قول مستقیم یا غیرمستقیم پایان می­ پذیرد، ارجاع به صورت درون­ متنی انجام شود (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع: شماره صفحه/صفحات)

مثال فارسی: (شایان، 165:1389-164)    مثال غیرفارسی: (Sim,1989:25-27)

تذکر: در صورت تعدد نوشته ­ها از یک نویسنده و در یک سال، به کمک افزودن الف، ب، ج و... در کنار سال انتشار داخل پرانتز، تفکیک منابع انجام می شود. (هم در متن و هم در فهرست منابع)

و در مورد منابع الکترونیکی (سایت روزنامه ها و سایر نشریات) به صورت: (نام خانوادگی نویسنده یا عنوان سایت، تاریخ درج مطلب)

نحوه­ درج فهرست منابع در پایان مقاله:

     کتاب­ ها: همه­ کتاب­ های منبع به طور کامل و با رعایت ترتیب الفبایی با الگوی زیر نگاشته شوند:

      نام­ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان(ایتالیک)، نام مترجم، شمارۀ مجلد، محل نشر: نام انتشارات.

    مقاله­ ها: همه­ مقاله ­های منبع به طور کامل با رعایت ترتیب الفبایی و با الگوی زیر نگاشته شوند:

      نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله (ایتالیک)، دوره مجله، شمارۀ مجله: شمارۀ صفحات آغاز و پایان مقاله در مجله.

     منابع الکترونیکی: نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان مطلب (ایتالیک)، تاریخ مراجعه به سایت، نشانی دقیق اینترنتی.

     نکات بسیار مهم:

 •   منابع  شماره­ گذاری نشود.
 • نیازی به تفکیک کتاب­ ها از مقاله­ ها نیست و «فقط بر اساس ترتیب الفبایی نام­ های خانوادگی نویسندگان» مرتب شوند.
  • منابع فقط از لحاظ زبان نگارش تفکیک شوند، به صورت: الف) فارسی، ب) عربی، ج) انگلیسی و ...

3. سازمان­ مقاله:

الف) صفحه­ نخست مقاله شامل موارد زیر باشد:

 • عنوان مقاله (تا حدّ امکان موجز، صریح و دقیق باشد)
 • مشخصات شخصی و علمی نویسنده/نویسندگان: شامل نام و نام­ خانوادگی نویسندگان، رتبه­ علمی، مقطع و رشتۀ تحصیلی، محل کار یا تحصیل، نشانی پست الکترونیک، شماره­ ها­ی تماس ثابت و همراه کلیه­ نویسندگان.

تذکر: نویسنده­ مسئول مقاله با دقت مشخص شود. دفتر فصل­نامه برای تمامی نامه­ نگاری­ ها و درخواست­های احتمالی فقط با نویسنده­ مسئول در ارتباط خواهد بود. درصورت عدم درج نام نویسنده­ مسئول، فردی که مقاله را در سامانه ثبت کرده مسئول مقاله شناخته می­ شود.

 • o      چکیده ­های فارسی و انگلیسی (حداکثر 200 واژه). حتما به مسئلۀ اصلی (پرسش)، رهیافت نظری، مهم ترین دستاوردهای پژوهش با رعایت حجم مجاز اشاره شود.
 • واژگان کلیدی (5 تا 7 واژه).

ب) بدنه­ اصلی مقاله باید با رعایت دقیق و کامل ترتیب زیر مدون شده باشد، در غیر اینصورت مقاله به مرحله داوری وارد نخواهد شد:

    

- (بدون شماره) طرح مسئله (شامل مقئمه، پرسش اصلی، اهمیت موضوع، روش پژوهش و ...)

1. پیشینه­ پژوهش (ضمن جمع ­بندی اهم دستاوردهای نظری یا کاربردیِ سایر پژوهش­های داخلی و خارجی در حیطه موضوع مقاله، در انتهای این بخش تفاوت مقاله خود را با آن پژوهش­ ها بیان کنید تا بدین ­ترتیب نوآوری و جنبه پژوهشی آن برای مخاطب مشخص شود. به­ عبارتی، در این بخش باید مشخص شود که مقاله صرفاً خلاصه یا تکرار سایر نوشته ­های موجود نیست و سخن جدیدی درباره موضوع دارد).

2.چهارچوب نظری-مفهومی (در این بخش مشخص کنید که رهیافت و رویکرد نویسنده به موضوع چگونه بوده است. می­ توانید به فراخور از رهیافت­های مشخص و شناخته­ شده استفاده کنید، یا در صورت تمایل طرح نظری خاص و جدیدی را بیان کنید که البته قابل دفاع باشد. همچنین نحوه­ بکارگیری این طرح نظری در مقاله و به­ عبارتی مؤلفه­ های روش­ شناختی به طور دقیق بیان شود. مخاطب مقاله باید قادر باشد در این بخش و پیش از ورود به بحث اصلی، زاویه و دیدگاه خاص نویسنده نسبت به موضوع را دریابد. از اشاره به بحث اصلی مقاله در این بخش خودداری کنید و در عوض مقدمات نظری و مفهومی لازم را بیان کنید).

3.بحث اصلی (می­ تواند به فراخورِ رئوس اصلی و فرعیِ محتوای مقاله، از چندین قسمت شماره ­گذاری­ شده برخوردار باشد).

4.نتیجه­ گیری (دقت فرمایید هدف از نگاشتن نتیجه ­گیری تکرار مطالب موجود در مقاله یا صرف جمع ­بندی آنها نیست. توصیه می­ شود در این بخش ماحصل نظری و کاربردی مقاله، مشکلات یا موانع موجود در حین پژوهش انجام ­شده، پیشنهاد موضوعات برای پژوهش­ های آتی و ... ذکر شوند. همچنین در بخش نتیجه­ گیری ارجاع به سایر منابع نامناسب است و نویسنده باید صرفاً با تکیه بر مهارت خود آن را تدوین کند).

5.فهرست منابع (عیناً طبق توضیحات موجود در این راهنما تدوین شود).

4. نحوه­ ارسال مقاله

لطفاً مقاله­ خود را در قالب فایل Word از طریق «سامانه­ پند» (سامانه نشریات دانشگاه شهید بهشتی)، بارگذاری و ارسال کنید. به این ­منظور با ورود به سامانه­ مذکور در آدرس http://piaj.sbu.ac.ir ابتدا جهت ایجاد حساب کاربری ثبت ­نام کنید و سپس از طریق حساب کاربری مقاله را بارگذاری و ارسال فرمایید. اگر مقاله به درستی ثبت شده باشد باید یک ایمیل از فصلنامه دریافت کنید. آغاز فرایند بررسی مقاله منوط به انجام این فرایند است.

5.نحوه­ پیگیری وضعیت مقاله

پس از ارسال مقاله از طریق سامانه­ پند، با مراجعه به حساب کاربری خود می ­توانید وضعیت مقاله­ را پیگیری کنید. در صورت احراز نتیجه در مراحل مختلف، موارد مقتضی در اسرع زمان به اطلاع نویسنده­ مسئول مقاله خواهد رسید. در عین حال، در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام، موارد را از طریق پست الکترونیک فصل­نامه به آدرس rahyaft.siasi@yahoo.com درمیان بگذارید.

***

مطالب مندرج در این فصل­نامه، لزوماً بیانگر دیدگاه­های گروه علوم سیاسی و روابط بین ­الملل

دانشگاه شهید بهشتی نیست.

فصل­نامه در ویرایش مقاله­ ها آزاد است.