نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اسرائیل که به جهت تصنعی بودنش در منطقه خاورمیانه، از بدو تأسیس گرفتار دغدغه بقا بود، پس از گذران چهار جنگ بزرگ پیروزمند در برابر دولت­های عربی، توانست اطمینان نسبی از امنیت مرزهایش را به دست آورد. همین حس تضمین بقا، زمینه­ای ایجاد کرد تا اسرائیل درگیر بحث­های عمیق­تری شود که اهمیت آن فراتر از امنیت فیزیکی بود. نضج گیری ناامنی هستی شناختی اسرائیل در پرتو امنیت نسبی فیزیکی، با جدال بر سر حافظة ملی و تاریخ­نگاری صهیونیسم آغاز گشت. بازخوانی داستان­های روایت­ شده صهیونیسم که دیگر تجلی یک خاطره مشترک و متداوم و غیرمنقطع تاریخی نبود، فرد یهودی را دچار فقدان احساس منسجمی نسبت به پیوستگی و ادامه­دار بودن سرگذشت خویش نمود به نحوی که او اکنون، زمان را هم­چون رشته­ای از لحظه­های ناپیوسته درک می­کند. در این میان آن­چه بیش از همه صهیونیسم را دچار ناامنی هستی­شناختی نمود، تردید­افکنی در بنیان­های دو اسطوره «سرزمین موعود» و «قوم برگزیده» بود که شیرازه هویت صهیونیسم محسوب می­شود. روش انجام این پژوهش اسنادی– تحلیلی است و یافته­های این پژوهش مبین آن است که رژیم صهیونیستی در مواجهه با ناامنی هستی­شناختی، به سوی سیاست «امنیتی کردن» هویت، روی آورده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تاریخ نگاری اسطوره های صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل

نویسندگان [English]

  • سید محمد جواد میرخلیلی
  • علی رضا آقاحسینی

دانشگاه اصفهان

چکیده [English]

اسرائیل که به جهت تصنعی بودنش در منطقه خاورمیانه، از بدو تأسیس گرفتار دغدغه بقا بود، پس از گذران چهار جنگ بزرگ پیروزمند در برابر دولت‌های عربی، توانست اطمینان نسبی از امنیت مرزهایش را به دست آورد. همین حس تضمین بقا، زمینه‌ای ایجاد کرد تا اسرائیل درگیر بحث‌های عمیق‌تری شود که اهمیت آن فراتر از امنیت فیزیکی بود. نضج گیری ناامنی هستی شناختی اسرائیل در پرتو امنیت نسبی فیزیکی، با جدال بر سر حافظة ملی و تاریخ‌نگاری صهیونیسم آغاز گشت. بازخوانی داستان‌های روایت‌ شده صهیونیسم که دیگر تجلی یک خاطره مشترک و متداوم و غیرمنقطع تاریخی نبود، فرد یهودی را دچار فقدان احساس منسجمی نسبت به پیوستگی و ادامه‌دار بودن سرگذشت خویش نمود به نحوی که او اکنون، زمان را هم‌چون رشته‌ای از لحظه‌های ناپیوسته درک می‌کند. در این میان آن‌چه بیش از همه صهیونیسم را دچار ناامنی هستی‌شناختی نمود، تردید‌افکنی در بنیان‌های دو اسطوره «سرزمین موعود» و «قوم برگزیده» بود که شیرازه هویت صهیونیسم محسوب می‌شود. روش انجام این پژوهش اسنادی– تحلیلی است و یافته‌های این پژوهش مبین آن است که رژیم صهیونیستی در مواجهه با ناامنی هستی‌شناختی، به سوی سیاست «امنیتی کردن» هویت، روی آورده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سرزمین موعود
  • قوم برگزیده
  • امنیت هستی‌شناختی
  • امنیتی کردن