palette
انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی
علیرضا سمیعی اصفهانی, جعفر نوروزی نژاد

چکیده

شکل­ گیری خیزش انقلابی در لیبی و متعاقب آن سقوط دولت دیکتاتوری قذافی پس از چهار دهه این خوش‌بینی اولیه را در اذهان جهانیان و به ویژه خود مردم لیبی ایجاد کرد که این کشور آینده‌ای دموکراتیک و توسعه­ یافته را پیش رو خواهد داشت. اما شکل­ گیری رویدادهای سیاسی از فردای پیروزی انقلاب در این کشور بازگوکننده واقعیات تلخی بود که در طول حکمرانی دیکتاتوری قذافی شکل گرفته و امروز با برافتادن ساختار تجمیع­ کننده آن خود را نشان می­ دهد. نوشتار حاضر به روش کیفی و با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که دولت پساانقلابی لیبی چه ویژگی‌هایی دارد و عمده­ترین چالش­های پیش روی این دولت در فرایند گذار سیاسی لیبی پس از قذافی چیست؟ یافته­ های پژوهش نشان از شکل­گیری نوعی دولت شکننده در لیبی پس از انقلاب دارد که موجب رشد ناهنجاری­ها و نابسامانی­های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده و امنیت را به مثابه نخستین سنگ ­بنای پیشرفت، به کالایی دست نیافتنی تبدیل کرده، از این رو شکل­گیری دولت منسجم و توانمند در این کشور به اولویت اصلی بدل گردیده که در صورت عدم دستیابی به آن خشونت سیاسی در این کشور روندی افزایشی یافته و فرایند گذار سیاسی این کشور به دموکراسی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد کرد.

واژگان کلیدی
انقلاب لیبی- چندپاره گی های اجتماعی- دولت شکننده- خشونت سیاسی- گذار سیاسی

منابع و مآخذ مقاله

الف)منابع فارسی

آرتز، پائول و دیگران.(1393). از انعطاف‌پذیری تا شورش (تلاش برای فهم پدیده انقلاب‌های عربی)، ترجمه: رضا التیامی‌نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، انتشارات تیسا.

بخشی، احمد.(1390). پایان دموکراسی: بررسی بنیان‌های فکری و نظری حکومت در دوران قذافی، مهرنامه، شماره 15، نیمه دوم شهریور.

یزدان‌فام، محمود.(1388). دولت‌های شکننده و امنیت انسانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

ب)منابع انگلیسی

Anderson, Lisa. (1990). Tribe and State: Libyan Anomalies, in Khoury, S. Philip and Kostiner, Joseph Ed: Tribes and State Formation in the Middle East. London, New York: I. B. Tauris & Co. Ltd. Publishers.

Anderson, Louise riss. (2013). How the Local Matters Democratization in Libya, Pakistan, Danish Institute for International Studies Yemen and Palestine.

---------- (1986) .The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980, Princeton Studies on the Near East.

Ashour, Omar. (2012). Libyan Islamists Unpacked: Rise, Transformation, and Future, Brookings Doha Center, May.

Cament, David and Samy Yiagadesen. (2009). Extent and Sources of State Fragility and Failure: Core Factors in Fragility and Failure, cifp, available at: www.carleton.ca/cifp/.../ffs_data_methodology.php.

Christopher M. Blanchard. (2014). Libya: Transition and U.S. Policy, Congressional Research Service, June 11, www.crs.gov.

Christopher S. Chivvis, Jeffrey Martini. (2014). Libya after Qaddafi Lessons and Implications for the Future, RAND National Security, Research Division, www.rand.org.

Cockburn, Patrick. (2014). Three years after Gaddafi, Libya is imploding into chaos and violence, The Independent, 16 march, Available at: http://www.independent.co.uk/voices/commentators/three-years-after-gaddafi-libya-is-imploding-into-chaos-and-violence-9194697.html.

Foley, James. (2012). Libya’s Oil Industry Defies Expectations, http://www.pbs.org/newshour/updates/world/july-dec12/libya_07-06.html.

Helton, Shawn. (2013). The Horns of Africa: Neo Colonialism, Oil Wars and Terror Games, Global Research, October 29, http://www.globalresearch.ca/the-horns-of-africa-neo-colonialism-oil-wars-and-terror-games/5355993.

Hoffman. (2007). A glossary of political theory, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hüsken, Thomas. (2012). Tribal Political Culture and the Revolution in the Cyrenaica of Libya, Paper presented at “Libya from Revolution to a State Building: Challenges of the Transitional Period”, Conference in Doha. 7–8 January 2012. The Libyan Centre for Studies and Research.

Jacques, Roumani. (1983). From Republic to Jamahiriya: Libya's Search for Political Community, Middle East Journal, 37, no.

Khoury, S. Philip and Kostiner, Joseph (eds) .Tribes and State Formation in the Middle East, London, New York: I.B. Tauris & Co. Ltd., pp 215.

Mayer, Ann Elizabeth. (2013). Building the New Libya: Lesson to Learn and to Unlearn", Available at: https://www.law.upenn.edu/live/files/2059 mayer34upajintll3652012pdf.

Mcgregor, Andrew. (2013). Autonomy Campaign in Cyrenaica Brings Libya’s Oil Industry to a Halt, Terrorism Monitor Volume, 11 Issue: 20, Available at: http://www.jamestown.org/programs/tm/single/.

McQueen, Brian. (2012). Armed Groups in Libya: Typology and Roles, Small Arms Survey Research Notes, Number 18. June 2012. Geneva. www.smallarmssurvey.org.

Milbert Svetlana and Khan Mohsen. (2014). Libya: Facing Economic Collapse in 2014, Atlantic Council, Available at: http://www.atlanticcouncil.org/en/blogs/menasource/libya-facing-economic-collapse-in-2014.

Petroleum Economist. (2013). Tripoli has only one option - it must free us, Available at: http://www.petroleum-economist.com/Article/3264342/Tripoli-has-only-one-option-it-must-free-us.html#ixzz37XBK1Knf.

Policy Analysis. (2014). Libya: State-Building Challenges Three Years after the Revolution, Arab Center for Research Policy Studies, Available at: http://english.dohainstitute.org/release/4f91e2f4-2464-4cb1-8cfe-a9b1c5e5b635.

Reed, Michael. (2014). Federalism and Libya’s Oil, Foreign Policy, February 3, Available at: http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/federalism_and_libyas_oil.

Sharqieh, Ibrahim. (2013). Reconstructing Libya: Stability through National Reconstruct, BROOKINGS DOHA CENTER ANALYSIS PAPER.

The Heritage Foundation. (2014). Index of Libya Economic Freedom, Available at: http://www.heritage.org/index/country/libya.

Ulla, Holm. (2012). Libya in transition: the fragile and insecure relation between the local, the national and the regional.

Wikipedia. (2013). 2013 Libyan coup d'état attempt, Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Libyan_coup_d'%C3%A9tat_attempt.

World Review. (2014). Libya faces crisis as oil production hijacked, World Review, Available at: http://www.worldreview.info/content/libya-faces-crisis-oil-production-hijacked.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.