palette
ارزیابی جغرافیای حملات تروریستی با استفاده از نظریه انتخاب عقلانی
جواد اطاعت, علی اکبر دبیری

چکیده

تروریسم و حملات تروریستی در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی جهان در قرن 21 محسوب می‌شود. رشد و گسترش این پدیده در چند دهه اخیر موجب شده است ابعاد گوناگون آن توسط متخصصان رشته‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان یکی از ابعاد مهم حملات تروریستی مکان و فضای جغرافیایی مورد حمله است. در این پژوهش نیز مسئله اصلی این است که آیا تروریست‌ها بر اساس معیارهایی عقلانی به مکان­های خاصی حمله می­کنند؟ به نظر می­رسد تروریست‌ها بر اساس معیارهای عقلانی مانند ایجاد تلفات سنگین، ماهیت نمادین، ایجاد رعب و وحشت و جلب توجه رسانه­ها مکان‌ها و فضاهای خاصی را مورد هدف قرار می­دهند. علاوه بر این، آن‌ها تلاش می‌کنند در حمله به اهداف خود از روش و تکنیکی استفاده کنند که بیشترین احتمال موفقیت را دارا باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش شده است با استفاده از نظریه انتخاب عقلانی، منطق حاکم بر حملات تروریستی در زمینه انتخاب مکان حمله و روش مورد استفاده، شناسایی و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که اکثر حملات تروریستی به ترتیب در مکان‌های عمومی به شکل بمب‌گذاری، در زیرساخت‌های حیاتی با استفاده از حمله مسلحانه و بمب‌گذاری و در مکان‌های سیاسی به روش انتحاری صورت می‌پذیرد، زیرا که حمله به این مکان‌ها بیشترین سود و کمترین هزینه را برای تروریست‌ها در بر دارد.

 

واژگان کلیدی
تروریسم- حملات تروریستی- نظریه انتخاب عقلانی- جغرافیای تروریسم

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.