palette
بازی ایران و آمريکا از ظهور طالبان تا پيوستن ایران به NPT
سارا فلاحی

چکیده
مقاله ی حاضر با نگاهی به استراتژی دو کشور ایران و آمريکا از ظهور طالبان تا الحاق ایران به کنوانسیون منع توليد و تکثیر سلاح های اتمی، با ارزيابی استراتژی دو کشور در قبال حوادث پنج گانه ظهور طالبان،واقعه ی 11 سپتامبر، حذف طالبان، سقوط صدام حسین و پيوستن ایران به کنوانسيو منع توليد سلاح های اتمی، نشان می دهد که در سه حادثه 11 سپتامبر، سقوط طالبان و سقوط صدام حسين ایران و آمريکا دارای منافع مشترک و همپوشانی در منطقه شدند که بازی پر اشتباه آمريکا در منطقه ، اين اشتراک منافع را رقم زد و در نهايت اين آمريکا بود که به ناچار استراتژی را تدوین نمود که در آن با سرمایه و هزينه خود به تامين منافع ایران در منطقه مبادرت نمود و در بازی سياسی و ديپلماتيکی که ايران در قبال آژانس اتمی به راه انداخت، بازی ايران و آمريکا به مرحله ای حساس و یا به عبارتی به ضربات سرنوشت ساز پنالتی کشيده شد که در اين میان، اين ایران بود که گل پيروزی بخش را به ثمر رساند
واژگان کلیدی
-

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.