palette
ارکان مجله
مدیر مسئول
 • تصویر کاربر

  سید عبدالعلی قوام

  s_a_ghavam@hotmail.com

سردبیر
 • تصویر کاربر

  حسین پوراحمدی میبدی

  استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

  h-pourahmadi@sbu.ac.ir

مدیر داخلی
 • تصویر کاربر

  آقای محمود ایرانی فرد

  مدیر داخلی فصلنامۀ علمی-پژوهشی رهیافتهای سیاسی و بین المللی

  rahyaft.siasi@yahoo.com