palette
مقررات مربوط به تضاد منافع
اهداف و زمینه ها

اهداف:

1-    انتشار نتایج پژوهش های بدیع و نوآورانه علمی، کاربردی و بنیادی در حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل

2-    فرصت سازی برای نظریه پردازی های سیاسی و بین المللی بویژه در عرصه ای منافع ملی

3-    ارتقائ ادبیات موضوعی و تخصصی سیاسی و بین المللی دانشگاهی

4-    تصویر سازی واقعی از رویدادها، تحولات و فرآیندهای سیاسی اجتماعی امنیتی ملی،منطقه ای و بین المللی

5-    بهره مندی جامعه دانشگاهی علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل از دستاوردهای علمی پژوهشی

6-    بستر مناسب پژوهشی پاسخگوی نیازهای سیاستگذاری و تصمیم گیری های سیاسی، منطقه ای و بین المللی کشور

7-    آزمون و کاربرد رویکردها و نظریه های سیاسی، بین المللی و اقتصاد سیاسی د در حوزه موضوعات مربوط

8-    بکارگیری روش ها، رویکردها و نظریه های بینا رشته ای مربوط  در راستای اهداف و منافع ملی

9-    ارائه رویکرد ایرانی اسلامی به موضوعات، تحولات و فرآیندهای سیاسی و بین المللی در سطوح ملی و جهانی

10- ایجاد فضای سالم و روشنفکری مسئولانه برخورد آرائ و عقاید اندیشمندان سیاسی و بین المللی کشور

11- تامین فضای نوشتاری مناظرات علمی و کرسی های آزاد اندیشی سیاسی و بین المللی کشور

زمینه ها:

موضوعات تخصصی در مجموعه علوم سیاسی (روابط بین الملل، اندیشه های سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، فلسفه سیاسی، مطالعات خاورمیانه و دیگر منطقه ها، اقتصاد سیاسی، ژئوپولیتیک، مسائل ایران و ...)

روش شناسی (نقد و بازبینی روش ها و رهیافت های موجود در حوزه علوم سیاسی و ارائۀ بدیل ها) 

موضوعات بینارشته ای در حوزه های مختلف (چنین مقالاتی باید نسبت وثیقی با حوزه های تخصصی دانش سیاست داشته باشند. صِرفاً درج عنوانی بینارشته ای نمی تواند کافی باشد. لطفا در این مورد دقت کافی داشته باشید.

در صورتی که موضوع مقاله شما بینارشته ای است از ثبت آن خودداری کنید و ابتدا آن را از طریق ایمیل فصلنامه در آدرس rahyaft.siasi@yahoo.com ارسال کنید تا بررسی شود.)

 
خط مشی مجله
علمی - پژوهشی
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
روند داوری مقالات

مدت زمان ارزیابی مقالات بسته به فاکتورهای مختلف، متغیر است. اما در این میان نویسنده می تواند با رعایت حداکثری نکات مهم علمی-پژوهشی (بویژه نکاتی که در راهنمای نویسندگان شرح داده شده است) و بویژه تسریع در بازگشتِ نسخۀ اصلاح شده از مقاله، زمان ارزیابی را کاهش دهد. مجموعۀ هیئت تحریریه و کادر اجرایی فصلنامه نیز تمام تلاش ممکن را خواهد داشت تا نتیجه ارزیابی مقاله در حداقل زمان ممکن مشخص شده و به اطلاع نویسندگان محترم رسانده شود.

خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 
منشور اخلاقی:

تمامی دست اندرکاران محترم این مجله از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد.

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

 

 
فرآیند ارزیابی مقاله:

- ثبت نام اولیه توسط «مسئول مقاله» در سامانه و سپس ثبت و ارسال مقاله

- بررسی اولیۀ مقاله 

-اگر مقاله شرایط لازم را دارا باشد: ارجاع مقاله به هیئت تحریریه جهت انتخاب داوران؛

اگر مقاله شرایط لازم و اولیه را دارا نباشد: رد و آرشیو مقاله در صورتی که اساساً قابلیت اصلاح نداشته باشد/ درخواست اصلاح اولیه از نویسندۀ مسئول مقاله در صورتی که مقاله قابلیت اصلاح داشته باشد (تا زمان بازگشت نسخۀ اصلاح شده، ارزیابی اصلی متوقف می شود)

- انجام ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

- جمع بندی نظرات داوران و اعلام وضعیت مقاله (مردود؛ قبول؛ نیازمند اصلاحات)

-چنانچه مقاله نیازمند اصلاح باشد، فرم درخواست اصلاحات برای مسئول مقاله ارسال شده و ایشان ملزم به اصلاح مقاله ظرف حداکثر 4 هفته است. چنانچه پس از این مهلت نسخۀ اصلاح شده ارسال نشد فصلنامه مختار است درخصوص وضعیت مقاله تصمیم گیری کند.

-نسخۀ اصلاح شده توسط داوران بازبینی می شود. در صورت پذیرش اصلاحات، مقاله به مرحله ویرایش ارسال می شود و در صورت عدم پذیرش اصلاحات، مردودی به اطلاع نویسنده مسئول و سایر نویسندگان می رسد.

- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

 
شرایط لازم برای انتشار مقاله

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نويسندگي در چهارچوب‌ هاي اخلاق حرفه ای زير، مقالات علمی - پژوهشي خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

  1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد. توجه داشته باشید که فصلنامه مقالاتی را که «ارتباط مشخص و کافی با حوزۀ دانش سیاست نداشته باشند» از دستورکار بررسی حذف خواهد کرد.
  2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و ماخذ مقاله به آن اشاره شده است؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و ماخذ وارد نمايید.
  3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
  4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
  5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
  6. مشابه این مقاله قبلاً نبايد در نشریه دیگري يا حتي به يك زبان خارجي چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.


 

 
نمایه شده در پایگاه ها

پايگاه ISC و google scholar